Điều khoản trách nhiệm và quyền lợi

I/ Trách nhiệm của Quý Khách hàng:

- Khi sử dụng KhoThe.Net Quý Khách hàng sẽ luôn phải chịu trách nhiệm với mọi giao dịch xuất phát từ Quý Khách hàng (email nhận tiền, số điện thoại, tài khoản thanh toán, hệ thống mạng Quý Khách hàng đang sử dụng…). Có thể Quý Khách hàng phải bồi thường cho KhoThe.Net và/hoặc người sử dụng khác hoặc bên thứ ba có liên quan nếu Quý Khách hàng vi phạm Bản Chính sách người dùng này hay nếu Quý Khách hàng gây tổn thất, thiệt hại cho KhoThe.Net, cho người dùng khác hoặc bên thứ ba có liên quan.

- Trong trường hợp 
KhoThe.Net trừ tiền từ tài khoản của Quý Khách hàng (tài khoản ngân hàng, tài khoản ngân lượng, thẻ tín dụng,…) để hoàn trả tiền cho một tài khoản khác, nếu số dư tài khoản của Quý Khách hàng tại thời điểm đó không đủ cho giao dịch, KhoThe.Net có thể ghi âm tài khoản tương ứng của Quý Khách hàng và Quý Khách hàng sẽ được KhoThe.Net yêu cầu Nạp tiền bổ sung vào tài khoản tương ứng của Quý Khách hàng để bù đắp cho số tiền đã bị ghi âm. Nếu Quý Khách hàng không làm như vậy theo đúng thời hạn thì KhoThe.Net có thể kiện Quý Khách hàng ra Tòa án theo quy định Pháp luật của Việt Nam.

II/ Quyền của Khothe.Net:

Nếu KhoThe.Net có lý do để cho rằng Quý Khách hàng vi phạm những Hoạt động bị giới hạn, KhoThe.Net sẽ làm hết mức để bảo vệ KhoThe.Net và/hoặc người dùng khác hoặc bên thứ ba có liên quan. Những hành động chúng tôi có thể thực hiện gồm (nhưng không chỉ giới hạn ở những hành động này):

-
KhoThe.Net có thể tạm ngừng hoặc giới hạn truy nhập của Quý Khách hàng vào dịch vụ;
-
KhoThe.Net có thể có những thông tin cập nhật sai vì thông tin đó do Quý Khách hàng cung cấp cho KhoThe.Net
- Bất cứ lúc nào
KhoThe.Net cũng có thể từ chối cung cấp dịch vụ cho Quý Khách hàng khi phát hiện các hành vi của Quý Khách không đúng với quy định của pháp luật Việt Nam.
- Nếu Quý Khách hàng bị khiếu nại, tranh chấp, đòi hoàn lại tiền… 
KhoThe.Net có thể tạm giữ/đóng băng khoản tiền mà Quý Khách hàng đã thanh toán cho KhoThe.Net trong tài khoản của Quý Khách hàng đến khi nào vấn đề được giải quyết theo quy định của Bản Chính sách này.
-
KhoThe.Net có thể sử dụng các quy định Luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để áp dụng với Quý Khách hàng.

III/ Điều khoản xử lý Lỗi & Sự cố:

Phát hiện lỗi hoặc giao dịch không hợp lệ/ chính xác:

Khi Quý Khách hàng có giao dịch nào trên 
KhoThe.Net chúng tôi sẽ gửi email thông báo tới Quý Khách hàng qua email Quý Khách hàng cung cấp. Nếu Quý Khách hàng có lý do để cho rằng tài khoản của Quý Khách hàng đang có vấn đề, hãy thông báo ngay cho KhoThe.Net biết khi:

- Có thông báo giao dịch không chính xác.
- Có giao dịch không hợp lệ được gửi tới tài khoản của Quý Khách hàng.
- Có sự truy cập không hợp lệ vào tài khoản của Quý Khách hàng.

Thông báo lỗi hoặc giao dịch không hợp lệ/ chính xác tới KhoThe.Net

Thông báo tới KhoThe.Net nếu Quý Khách hàng tin rằng giao dịch của mình có xảy ra lỗi/ sự cố hoặc có giao dịch không hợp lệ/ chính xác trong tài khoản của Quý Khách hàng, xin vui lòng sử dụng một trong các cách liên hệ tới KhoThe.Net như sau:

- Sử dụng chức năng Khiếu nại tại Trang Giải quyết Khiếu nại trên website  http://
khothe.net.
- Gửi Khiếu nại tới địa chỉ email: info@
KhoThe.net.
- Trao đổi trực tuyến với nhân viên hỗ trợ của 
KhoThe.Net thông qua các nick chat được tích hợp trên hệ thống website.
- Đến văn phòng làm việc của 
KhoThe.Net (theo thông tin địa chỉ trên website của KhoThe.Net)

Quý Khách hàng phải gửi thông báo tới KhoThe.Net trong thời hạn là hai mươi bốn (24) giờ làm việc kể từ khi Quý Khách hàng phát hiện ra lỗi hoặc sự cố.

Xem xét và xử lý thông báo của Quý Khách hàng

Nếu KhoThe.Net phát hiện được quá trình giao dịch bị lỗi từ phía KhoThe.Net, chúng tôi sẽ sửa lỗi. Nếu lỗi xảy ra dẫn tới kết quả là số tiền Quý Khách hàng nhận được ít hơn số tiền thực tế giao dịch, chúng tôi sẽ thanh toán bù cho Quý Khách hàng. Nếu lỗi xảy ra và Quý Khách hàng nhận được số tiền hoàn lại nhiều hơn số tiền thực tế, chúng tôi sẽ trừ đi số tiền thừa vào lần giao dịch tiếp theo của Quý Khách hàng, hoặc qua tài khoản ngân hàng của Quý Khách hàng nếu có thể.

Nếu xảy ra lỗi khi các giao dịch chưa được hoàn thành, chúng tôi sẽ xử lý trường hợp lỗi của Quý Khách hàng trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được phản hồi của Quý Khách hàng. Chúng tôi sẽ hỏi Quý Khách hàng có muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ nữa không. Nếu Quý Khách hàng trả lời “Không”. Chúng tôi sẽ thông báo tới phía ngân hàng nơi tài khoản của Quý Khách hàng được mở để hoàn tiền về tài khoản cho Quý Khách hàng trong vòng từ 1-3 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày Quý Khách hàng thông báo (không kể cuối tuần và nghỉ lễ). Trong trường hợp Quý Khách hàng trả lời: “muốn tiếp tục thực hiện dịch vụ” chúng tôi sẽ cung cấp lại dịch vụ mà Quý Khách hàng đã đặt sử dụng/mua trong vòng 24h làm việc.

Nếu xảy ra lỗi khi giao dịch đã được hoàn thành. Chúng tôi sẽ xử lý trường hợp lỗi của Quý Khách hàng trong vòng 01 ngày làm việc. Tuy nhiên khi cần thêm thời gian, KhoThe.Net có thể sẽ dùng đến năm (05) ngày để xem xét các khiếu nại cho các giao dịch đã hoàn thành hoặc bên ngoài Việt Nam. Trường hợp này chúng tôi sẽ xem xét và trả kết quả cho Quý Khách hàng. Nếu lỗi của KhoThe.Net, chúng tôi sẽ trả dịch vụ mới cho Quý Khách hàng, hoặc hoàn tiền cho Quý Khách hàng về tài khoản tương ứng (Ví dụ: trường hợp trả mã thẻ đã được sử dụng trước thời gian chúng tôi trả dịch vụ cho Quý Khách hàng.)

Nếu lỗi xảy ra và kết quả là các giao dịch không được thực hiện hoặc với số tiền không đúng, KhoThe.Net sẽ chịu trách nhiệm cho các thiệt hại mà Quý Khách hàng phải chịu, trừ các trường hợp sau:

- Lỗi không phải do KhoThe.Net gây ra

- Số dư tài khoản của Quý Khách hàng (Tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng,…) không có đủ số tiền để thực hiện giao dịch

- Hệ thống của KhoThe.Net không hoạt động tốt và Quý Khách hàng “đã biết” về việc này khi tiến hành giao dịch

- Không chịu trách nhiệm sau khi bàn giao dịch vụ/sản phẩm (mã thẻ game, điện thoại,…) chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bảo bảo đảm an toàn thông tin thẻ. Mọi việc sử dụng thẻ trên sau thời gian trả thẻ. KhoThe.Net sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiêm.

- Do đường truyền internet: Do lỗi đường truyền, lỗi kết nối từ, đứt cáp quang, đứt mạng…. do những lỗi đường truyền mà KhoThe.Net không thể can thiệp được

- Do các chính sách tạm giữ tiền từ phía Ngân hàng, chính sách kiểm duyệt giao dịch giao dịch từ phía hệ thống ngân hàng, tài khoản của Quý Khách hàng hoặc do đường truyền kết nối giữa KhoThe.Net và các ngân hàng mà Quý Khách hàng chọn thanh toán

Tin Nổi Bật